Online Tekenen

Romeinse cijfers in duizenden, van één tot vijf duizend. De Romeinen hadden geen symbolen voor meer dan duizend. De moderne aanpassing voor Romeinse numerieke systeem wordt MM voor tweeduizend en MMM voor drie duizend, de nummers met een lijn erboven voor vierduizend en oversten kleurplaat