Online Tekenen

De hogepriesters en de schriftgeleerden zijn boos omdat Jezus leert in de tempel kleurplaat