Online Tekenen

Yasin, mannelijke naam van Arabische oorsprong gevormd door de vereniging van twee Arabische letters gerelateerde naar de Koran. Yasin, variant van Yassin, is een naam die wordt gebruikt in verschillende talen zoals Arabisch, Turks, Perzisch, Pakistaanse en Urdu. kleurplaat