Online Tekenen

Een wiel voor de traditionele kleurmodel, het kleurenmodel RYB (de beginletters van Red, Yellow, Blue, die overeenkomen met de namen in het Engels van de kleuren rood, geel en blauw). De circulaire wiel is onderverdeeld in twaalf segmenten kleurplaat