Online Tekenen

De klassieke Griekse filosoof Socrates wordt beschouwd als de grondlegger van de westerse filosofie. Alles wat bekend is over zijn leven en gedachten is bekend door de werken van zijn discipelen, vooral van de beroemde filosoof Plato kleurplaat