Online Tekenen

De letters P en A, de lettergreep PA, de eerste lettergreep van de medeklinker P en de vijf klinkers kleurplaat