Online Tekenen

Jovana, naam van Latijnse herkomst. Afgeleide van Jove, archaïsche naam voor de koning van de goden, Jupiter kleurplaat