Online Tekenen

Gelijkzijdige driehoek, regelmatige veelhoek met drie zijden van gelijke lengte kleurplaat