Online Tekenen

Het ernstige probleem van de globale opwarming van de aarde wordt steeds duidelijker. Er is een ruime consensus dat menselijke activiteit resoluut op verandering van het klimaat van onze planeet met de uitstoot van broeikasgassen bijdraagt kleurplaat