Online Tekenen

Een biljet van 50 van de Bank van Pypus. Het biljet van 50 wordt beschouwd als het bankbiljet met gemiddelde waarde. De waarde van dit biljet is gelijk is aan één van de laagste waarde vermenigvuldigd met tien (5 x 10 = 50) en een hogere waarde, gedeeld door tien (500/10 = 50) kleurplaat